NOI RESTRICŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA RANELATULUI DE STRONŢIU (OSSEOR/PROTELOS)

NOI RESTRICŢII IMPORTANTE PRIVIND UTILIZAREA RANELATULUI DE STRONŢIU (OSSEOR/PROTELOS)

25 aprilie 2013

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii – Noi restricţii importante privind utilizarea ranelatului de stronţiu (Osseor/Protelos), ca urmare a apariţiei de noi date care arată creşterea riscului de infarct miocardic

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

Prin această comunicare vă aducem la cunoştinţă informaţii referitoare la restrângerea indicaţiilor şi introducerea de noi contraindicaţii şi atenţionări pentru ranelatul de stronţiu (Osseor/Protelos).

Aceste măsuri au drept scop reducerea riscului de apariţie a evenimentelor adverse cardiace evidenţiate în urma unei recente analize de rutină privind siguranţa la pacienţii care utilizează medicamentul Osseor/Protelos.

În următoarele luni, Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) urmează să efectueze o evaluare completă a beneficiilor şi riscurilor medicamentului Osseor/Protelos în indicaţiile aprobate, orice concluzii ulterioare ale acestei evaluări urmând a vă fi comunicate după caz.   

Rezumat

 • Din datele disponibile din studiile clinice randomizate privind siguranţa cardiacă a medicamentului Osseor/Protelos în tratamentul osteoporozei reiese o creştere a riscului de infarct miocardic, fără observarea unui risc de mortalitate.  
 • Utilizarea medicamentului Osseor/Protelos se restrânge în momentul de faţă la tratamentul osteoporozei severe
  • la femei după menopauză, cu risc mare de fracturi
  • la bărbaţi cu risc crescut de fracturi.  
 • Tratamentul trebuie iniţiat numai de către un medic cu experienţă în tratarea osteoporozei, iar decizia de prescriere a ranelatului de stronţiu trebuie să se bazeze pe evaluarea individuală a riscului global al pacienţilor. 
 • Medicamentul Osseor/Protelos nu trebuie utilizat la pacienţi cu boală cardiacă ischemică, boală arterială periferică şi/sau boală cerebrovasculară documentate ori cu antecedente ale acestor afecţiuni, şi nici la pacienţi cu hipertensiune arterială necontrolată 
 • În plus:
  • Medicilor prescriptori li se recomandă evaluarea, înainte de începerea tratamentului şi, ulterior, la intervale regulate, a riscului pe care îl prezintă pacientul în ceea ce priveşte dezvoltarea de afecţiuni cardiovasculare.
  • Pacienţii cu factori semnificativi de risc din punctul de vedere al apariţiei  de evenimente cardiovasculare (de exemplu, hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu ranelat de stronţiu numai după o evaluare atentă.
  • Tratamentul cu medicamentul Osseor/Protelos trebuie oprit dacă pacientul dezvoltă boală cardiacă ischemică, boală arterială periferică, boală cerebrovasculară sau dacă hipertensiunea arterială este necontrolată.

Această scrisoare este trimisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

 

Informaţii suplimentare privind siguranţa
O analiză recentă a tuturor datelor disponibile privind siguranţa în ceea ce priveşte ranelatul de stronţiu a adus în discuţie siguranţa cardiovasculară a acestuia, dincolo de riscul deja recunoscut de tromboembolism venos. În cadrul unei analize a datelor provenite din studiile controlate randomizate s-a identificat un risc crescut de apariţie a tulburărilor cardiace grave, inclusiv infarct miocardic (IM), fără observarea unui risc de mortalitate. Această concluzie se bazează cu precădere pe datele din totalul studiilor controlate cu placebo efectuate la paciente cu osteoporoză postmenopauză (3803 de paciente tratate cu ranelat de stronţiu, corespunzător la 11270 pacient-ani, şi 3769 de paciente cărora li s-a administrat placebo, corespunzător la 11250 pacient-ani). În acest set de date, la pacienţii trataţi cu ranelat de stronţiu s-a observat o creştere semnificativă a riscului de infarct miocardic, comparativ cu cei cărora li s-a administrat placebo (1,7%, comparativ cu 1,1%), cu un risc relativ de 1,6 (95% IÎ = [1,07; 2,38]). Mai mult, în asociere cu ranelatul de stronţiu s-a observat un dezechilibru al evenimentelor cardiace mai grave, inclusiv infarct miocardic, atât într-un studiu efectuat la bărbaţi cu osteoporoză, cât şi într-un studiu care viza osteoartrite. În plus, există şi o posibilă justificare mecanică în ceea ce priveşte creşterea riscului de tulburări cardiace grave, inclusiv infarct miocardic, care se bazează pe potenţialul trombotic al ranelatului de stronţiu. 

Pentru reducerea la minimum a riscului de IM, informaţiile despre medicament au fost consolidate conform detaliilor de mai sus, inclusiv cu restrângerea indicaţiilor şi introducerea de noi contraindicaţii şi atenţionări, şi cu recomandarea către medicii prescriptori de a-şi baza decizia de prescriere a ranelatului de stronţiu pe o evaluare individuală a riscului global al pacienţilor. 

Apel la raportarea reacţiilor adverse

Orice reacţie adversă suspectată, asociată cu utilizarea medicamentului Osseor/Protelos, trebuie raportată către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă,

sau prin fax către:

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1,
011478 Bucureşti, România
Fax: +40 213 163 497

Reacţiile adverse pot fi raportate şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă (DAPP), respectiv compania SERVIER PHARMA SRL, la următoarele date de contact:

SERVIER PHARMA SRL
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, Sector 1, Bucureşti
România

Tel: 021 528 52 84
Fax: 021 529 58 09
E-mail: servier.pv@ro.netgrs.com

Datele de contact ale companiei

Pentru întrebări sau informaţii suplimentare referitoare la această comunicare, vă rugăm să contactaţi Departamentul de Informaţii Medicale al companiei SERVIER PHARMA SRL:

SERVIER PHARMA SRL
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, Sector 1, Bucureşti
România
Tel: 021 528 52 80
Fax: 021 528 52 81

Anexă: punctele relevante ale informaţiilor despre medicament care au fost revizuite (modificările sunt evidenţiate în textul subliniat)

4.1       Indicaţii terapeutice

Tratamentul osteoporozei severe la femei după menopauză cu risc mare de fracturi, pentru a reduce riscul de fracturi vertebrale şi de şold (vezi pct. 5.1).

Tratamentul osteoporozei severe la bărbaţi adulţi cu risc crescut de fracturi (vezi pct. 5.1).

Decizia de a prescrie ranelat de stronţiu trebuie bazată pe evaluarea individuală a riscului global al pacienţilor (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

4.2       Doze şi mod de administrare

[…]

Tratamentul trebuie iniţiat numai de către un medic cu experienţă în tratarea osteoporozei.

4.3       Contraindicaţii

 Hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Evenimente tromboembolice venoase (TEV) actuale sau în antecedente, inclusiv tromboză venoasă profundă şi embolie pulmonară.

Imobilizare temporară sau permanentă din cauza, de exemplu, recuperării după o intervenţie chirurgicală, sau repausului prelungit la pat.

Boală cardiacă ischemică, boală arterială periferică şi/sau boală cerebrovasculară documentate, prezente sau în antecedente.

Hipertensiune arterială necontrolată.

4.4       Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

[…]

Evenimente cardiace ischemice

În totalul studiilor randomizate controlate cu placebo, efectuate la paciente cu osteoporoză postmenopauză, s-a observat o creştere semnificativă a infarctului miocardic la pacientele tratate cu ranelat de stronţiu, comparativ cu placebo (vezi pct. 4.8).

Înainte de începerea tratamentului şi apoi la intervale regulate, pacienţii trebuie evaluaţi din punct de vedere al riscului cardiovascular.

Pacienţii cu factori de risc semnificativi pentru apariţia evenimentelor cardiovasculare (de exemplu, hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu ranelat de stronţiu numai după o evaluare atentă (vezi pct. 4.3 şi 4.8).

Tratamentul trebuie oprit dacă pacientul dezvoltă boală cardiacă ischemică, boală arterială periferică, boală cerebrovasculară sau dacă hipertensiunea arterială este necontrolată (vezi pct. 4.3).     

4.8       Reacţii adverse

[…]

În totalul studiilor randomizate controlate cu placebo, efectuate la paciente cu osteoporoză postmenopauză, s-a observat o creştere semnificativă a infarctului miocardic la pacientele tratate cu ranelat de stronţiu, comparativ cu placebo (1,7%, comparativ cu 1,1%), cu un risc relativ de 1,6 (95% IÎ = [1,07; 2,38]).

Lista tabelară a reacţiilor adverse

Următoarele reacţii adverse au fost raportate pentru ranelatul de stronţiu în cadrul studiilor clinice şi/sau în urma utilizării după punerea pe piaţă a medicamentului.

În studiile de fază III, reacţiile adverse considerate ca fiind posibil datorate tratamentului cu ranelat de stronţiu sunt enumerate mai jos folosind următoarea clasificare (frecvenţele, comparativ cu placebo): foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100, <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100); rare (≥1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000); cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

 

 

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

 

Categorie de frecvenţă

 

   Reacţie adversă

Procentul pacienţilor care au

prezentat reacţii adverse

Tratament

Ranelat de
stronţiu
(n=3352)

 

Placebo
(n=3317)

Tulburări psihice

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Stare confuzională

   Insomnie

 

 

 

 

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente:

   Cefalee

   Tulburări ale stării de conştienţă

   Pierderea memoriei

Mai puţin frecvente:

   Convulsii

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Parestezie

   Ameţeli

   Vertij

 

 

3,3%

2,6%

2,5%

 

0,4%

 

 

 

2,7%

2,1%

2,0%

 

0,1%

 

Tulburări cardiace

Frecvente:

   Infarct miocardic

 

 

1,7%

 

 

1,1%

Tulburări vasculare

Frecvente:

   Tromboembolism venos

 

 

2,7%

 

 

1,9%

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Hiperreactivitate bronşică

 

 

 

 

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente:

   Greaţă

   Diaree

   Scaune moi

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Vărsături

   Durere abdominală

   Iritaţia mucoasei bucale (stomatită şi/sau ulceraţie bucală)

   Reflux gastro-esofagian

   Dispepsie

   Constipaţie

   Flatulenţă

   Xerostomie

 

 

7,1%

7,0%

1,0%

 

 

 

 

4,6%

5,0%

0,2%

 

 

Tulburări hepatobiliare

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Creştere a transaminazelor serice (asociată cu reacţii cutanate de  hipersensibilitate)

   Hepatită

 

 

 

 

 

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente:

   Dermatită

   Eczemă

Rare:

   DRESS (vezi pct. 4.4)

Foarte rare:

   Reacţii adverse cutanate severe (RACS): sindrom Stevens-Johnson şi necroliză epidermică toxicăc (vezi pct. 4.4)

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Reacţii cutanate de hipersensibilitate (erupţie cutanată tranzitorie, prurit, urticarie, angioedem)

Alopecie

 

 

2,3%

1,8%

 

 

 

 

 

 

 

2,0%

1,4%

 

 

 

 

 

Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Durere musculo-scheletică (spasm muscular, mialgie, durere osoasă, artralgie şi durere la nivelul extremităţilor)

 

 

 

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administare

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Edem periferic

   Pirexie (asociată cu reacţii cutanate de hipersensibilitate)

   Stare generală de rău

 

 

 

 

 

 

Tulburări hematologice şi limfatice

Cu frecvenţă necunoscută:a

   Insuficienţă a măduvei osoase

   Eozinofilie (asociată cu reacţii cutanate de hipersensibilitate)

   Limfadenopatie (asociată cu reacţii cutanate de hipersensibilitate)

 

 

 

 

Investigaţii diagnostice

Frecvente:

   Creştere a valorilor creatin-fosfokinazei (CPK) sanguine b

 

 

1,4%

 

 

0,6%

a Experienţa după punerea pe piaţă a medicamentului

b Valori ale fracţiunii musculo-scheletice > 3 ori faţă de limita superioară a valorilor normale. În majoritatea cazurilor, aceste valori s-au normalizat spontan, fără modificarea tratamentului.

c Raportate cu frecvenţă rară în ţările asiatice

d În totalul studiilor controlate cu placebo efectuate la paciente cu osteoporoză postmenopauză, paciente tratate cu ranelat de stronţiu (N=3803), comparativ cu placebo (N=3769)  

 

 Comments are closed.