VECTIBIX: DHPC EU

VECTIBIX: DHPC EU

Data: Iulie 2013

VECTIBIX: DHPC EU

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii  privind importanţa stabilirii statusului RAS de tip sălbatic (exonii 2, 3 şi 4 ai KRAS şi NRAS) înainte de iniţierea terapiei cu medicamentul Vectibix (panitumumab)

Stimate profesionist în domeniul sănătăţii,

Compania Amgen Europe B.V. doreşte să vă informeze cu privire la următoarele aspecte:

Rezumat 

  • Înainte de iniţierea terapiei cu medicamentul Vectibix, este necesară stabilirea statusului RAS de tip sălbatic (exonii 2, 3 şi 4 ai KRAS şi NRAS)
  • Statusul mutaţional RAS trebuie determinat de către un laborator cu experienţă şi în condiţiile folosirii unei metode de testare validate
  • În momentul de faţă, contraindicaţia privind utilizarea terapiei cu medicamentul Vectibix în asociere cu chimioterapie pe bază de oxaliplatină (de exemplu, FOLFOX) vizează toţi pacienţii cu status RAS mutant sau cu status RAS necunoscut.
  • La pacienţii cu mutaţii ale RAS altele decât cele de la nivelul exonului 2 KRAS şi care au fost trataţi cu medicamentul Vectibix în asociere cu chimioterapie FOLFOX, s-au demonstrat rate inferioare de supravieţuire fără progresie a bolii (SFP) şi de supravieţuire globală (SG), faţă de FOLFOX utilizat în monoterapie. 

Noile recomandări înlocuiesc un comunicat anterior transmis în luna noiembrie a anului 2011, referitor la statusul KRAS.

Aceste informaţii au fost stabilite de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

Noile informaţii privind siguranţa se bazează pe o analiză predefinită retrospectivă de subset a datelor provenite dintr-un studiu de fază 3 randomizat, multicentric (studiul PRIME 20050203) efectuat cu medicamentul Vectibix plus FOLFOX comparativ cu FOLFOX utilizat în monoterapie, la pacienţii cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) cu status KRAS de tip sălbatic netrataţi anterior.

Probele tumorale de la pacienţii cu status KRAS de tip sălbatic la nivelul exonului 2 (codonul 12/13) au fost evaluate prin intermediul secvenţierii bidirecţionale Sanger şi, în paralel, prin analiza Surveyor/WAVE pentru depistarea mutaţiilor suplimentare ale RAS la nivelul:

  • exonului 3 KRAS (codonul  59/61)
  • exonului 4 KRAS (codonul  117/146)
  • exonului 2 NRAS (codonul  12/13)
  • exonului 3 NRAS (codonul  59/61)
  • exonului 4 NRAS (codonul  117/146)

Incidenţa acestor mutaţii RAS suplimentare în rândul pacienţilor cu KRAS de tip sălbatic la nivelul exonului 2 a fost de aproximativ 16%.

Rezultatele acestei analize retrospective indică SFP şi SG inferioare în rândul pacienţilor cu mutaţii RAS altele decât cele de la nivelul exonului 2 KRAS trataţi cu medicamentul Vectibix în asociere cu chimioterapie FOLFOX faţă de FOLFOX utilizat în monoterapie. Nu s-au depistat tipuri noi de toxicitate. Aceste rezultate sunt similare celor observate pentru mutaţiile exonului 2 KRAS.

 

Vectibix plus FOLFOX

(luni)

(95% IÎ)

FOLFOX

(luni)

(95% IÎ)

Diferenţă    (luni)

Risc    relativ
(95% IÎ)

Pacienţi cu RAS de tip   sălbatic
SFP

10,1

(9,3, 12,0)

7,9

(7,2, 9,3)

2,2

0,72

(0,58, 0,90)

SG

26,0

(21,7, 30,4)

20,2

(17,7, 23,1)

5,8

0,78

(0,62, 0,99)

Pacienţi cu RAS   mutant
SFP

7,3

(6,3, 7,9)

8,7

(7,6, 9,4)

-1,4

1,31

(1,07, 1,60)

SG

15,6

(13,4, 17,9)

19,2

(16,7, 21,8)

-3,6

1,25

(1,02, 1,55)

 IÎ= interval de încredere

Datele prezentate mai sus nu includ informaţii referitoare la codonul 59. Ulterior s-au identificat (n = 7) mutaţii suplimentare ale KRAS şi NRAS la nivelul exonului 3 (codonul 59). O analiză exploratorie a demonstrat rezultate similare celor din tabelul de mai sus.

Aceste rezultate subliniază cât este de important ca terapia cu medicamentul Vectibix în asociere cu chimioterapie pe bază de oxaliplatină să nu fie utilizată la pacienţii cu NCRm cu status RAS mutant (exonii 2, 3, 4 KRAS şi NRAS) sau la care statusul RAS este necunoscut. Statusul mutaţional RAS trebuie determinat de către un laborator cu experienţă, prin intermediul unei metode validate de testare.

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru medicamentul Vectibix a fost actualizat astfel încât să reflecte aceste informaţii importante (vezi Anexa).

Apel la raportarea de reacții adverse

Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să raporteze orice reacție adversă, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul “Fișei pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente” disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

sau prin fax către:

Agenția Națională a Medicamentelor și a Dispozitivelor Medicale
Centrul Național de Farmacovigilență
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48,
Sector 1, București, România
Fax: +40 213 163 497

Totodată reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către compania Amgen România SRL, la următoarele date de contact:

Amgen România SRL
Dr. Viorel Petcu
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.1A,
Bucharest Business Park
Clădirea A, Etaj 2
Tel: +40 21 527 3000
Fax: + 40 21 529 1250 (farmacovigilență)

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare deoarece a fost autorizat conform unei proceduri denumite „autorizare condiţionată”.

Informații cu privire la prezenta comunicare

În cazul în care aveţi întrebări sau doriţi să solicitaţi informaţii suplimentare referitoare la utilizarea terapiei cu medicamentul Vectibix, vă rugăm să contactaţi departamentul de informaţii medicale, la următoarele date de contact:

Amgen România SRL
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.1A,
Bucharest Business Park
Clădirea A, Etaj 2
Tel: +40 21 527 3000

Cu respect,

Gabor Sztaniszlav
Director General
Amgen Romania SRLComments are closed.