Recomandări referitoare la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă

Recomandări referitoare la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă

Octombrie 2013

 

Recomandări ferme cu privire la riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

Ca urmare a exprimării de temeri privind riscul de apariţie a unor reacţii grave de hipersensibilitate, în cadrul unei analize europene au apărut informaţii importante referitoare la raportul beneficiu/risc pentru medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă.

Rezumat

Toate medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă pot determina apariţia unor reacţii grave de hipersensibilitate, care se pot finaliza cu deces. Acestea pot apărea chiar şi în caz de toleranţă la o administrare anterioară (inclusiv rezultat negativ al dozei de testare – a se vedea mai jos). Conform datelor disponibile în prezent, beneficiile tuturor medicamentelor care conţin fier şi cu administrare intravenoasă continuă să depăşească riscurile, cu condiţia respectării următoarelor recomandări: 

  • Medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă  nu trebuie utilizate la pacienţii cu hipersensibilitate la substanţa activă, la medicamentul în sine sau la oricare dintre excipienţii acestuia precum şi la pacienţii cu hipersensibilitate gravă la alte medicamente parenterale care conţin fier.
  • Riscul de hipersensibilitate este accentuat la pacienţii cu alergii cunoscute (inclusiv alergii medicamentoase) şi la pacienţii cu afecţiuni imune sau inflamatorii (de exemplu, lupus eritematos sistemic, poliartrită reumatoidă), precum şi la pacienţii cu antecedente de astm bronşic sever, eczeme sau alte alergii atopice. La aceşti pacienţi, medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă trebuie utilizate numai în cazul în care beneficiul este considerat în mod clar superior riscului posibil.
  • Pentru a reduce la minimum riscurile, medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă trebuie administrate în conformitate cu regimul de doză şi metoda de administrare, conform celor prezentate în informaţiile despre medicament pentru fiecare medicament în parte.
  • Medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă trebuie administrate numai în prezenţa personalului instruit în evaluarea şi gestionarea reacţiilor anafilactice/anafilactoide şi în locuri prevăzute cu aparate şi echipamente de resuscitare, disponibile imediat.
  • Înaintea fiecărei administrări, toţi medicii prescriptori trebuie să informeze pacienţii despre riscul de hipersensibilitate. Pacienţii trebuie informaţi cu privire la simptomele relevante şi la necesitatea solicitării de asistenţă medicală de urgenţă în caz de apariţie a vreunei reacţii.
  • Pacienţii trebuie monitorizaţi atent în vederea identificării semnelor de hipersensibilitate în cursul şi timp de cel puţin 30 de minute după fiecare administrare intravenoasă a unui medicament care conţine fier.
  • Medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă nu trebuie utilizate în timpul sarcinii, decât dacă este absolut necesar. Dacă beneficiul este considerat în mod clar superior riscurilor posibile, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, tratamentul trebuie să se limiteze la al 2-lea sau al 3-lea trimestru de sarcină. Riscurile pentru făt pot fi grave, printre acestea putându-se enumera anoxie şi suferinţă fetală.

Această scrisoare este transmisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

Informaţii suplimentare

Medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă sunt indicate în situaţii de deficit de fier, iar administrarea pe cale orală este nepotrivită sau slab tolerată. Diagnosticul trebuie să se bazeze pe teste corespunzătoare de laborator.

Problema privind siguranţa

În urma problemelor de siguranţă referitoare la riscul de apariţie a reacţiilor grave de hipersensibilitate, inclusiv în cazul utilizării în timpul sarcinii, s-a declanşat o evaluare la nivel european. Toate medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă pot determina apariţia unor reacţii grave de hipersensibilitate. Acestea pot apărea chiar şi în caz de toleranţă la o administrare anterioară (inclusiv rezultat negativ al dozei de testare). S-au observat cazuri finalizate cu deces

Informaţiile despre medicament cu privire la riscul de apariţie a reacţiilor de hipersensibilitate au fost revizuite şi întărite, fiind în prezent armonizate la toate medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă. În Anexa II la prezenta comunicare se evidenţiază modificările operate în rezumatul caracteristicilor produsului în ceea ce priveşte reacţiile de hipersensibilitate. Aceste măsuri au drept scop creşterea gradului de conştientizare a riscului de apariţie a reacţiilor grave de hipersensibilitate la medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă, reducerea acestui risc la minimum ori de câte ori este posibil şi asigurarea informării corespunzătoare a pacienţilor.

Trebuie reţinut faptul că informaţiile privind prescrierea şi cele referitoare la siguranţă diferă de la un medicament care conţine fier şi cu administrare intravenoasă la altul şi că, după caz, rezumatele individuale ale caracteristicilor produsului (RCP) trebuie consultate înainte şi în timpul utilizării​​.

Precauţii pentru utilizarea în timpul sarcinii 

Nu există studii clinice suficiente şi bine controlate privind administrarea la gravide. Studiile la animale au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere.

De regulă, anemia feriprivă care apare în primul trimestru de sarcină se poate trata prin administrare de fier pe cale orală (nu se recomandă utilizarea de fier administrat intravenos). În etapele ulterioare ale sarcinii, beneficiile utilizării medicamentelor care conţin fier şi cu administrare intravenoasă trebuie comparate atent cu riscurile. Reacţiile anafilactice/anafilactoide care apar în urma administrării de medicamente care conţin fier şi cu administrare intravenoasă pot avea consecinţe atât asupra mamei, cât şi asupra fătului (de exemplu, anoxie fetală, suferinţă fetală, deces).

Doza de testare

În cazul unor medicamente care conţin fier şi cu administrare intravenoasă, se recomandă administrarea în prealabil a unei, doze de testare. Cu toate acestea, nu există date exacte care să susţină clar prezenţa vreunui efect protector al dozei de testare. Doza de testare poate furniza informaţii false privind siguranţa, deoarece reacţiile alergice pot apărea chiar şi la pacienţii la care doza de testare a înregistrat un rezultat negativ. În consecinţă, nu se mai recomandă administrarea de doze de testare, aceasta fiind înlocuită cu recomandările de reducere la minimum a riscurilor de mai sus. Se recomandă precauţie la fiecare doză de medicament care conţine fier şi cu administrare intravenoasă, chiar în cazul unei bune toleranţe a administrărilor anterioare. Medicamentele care conţin fier şi cu administrare intravenoasă trebuie administrate în conformitate cu schema de administrare a dozei şi metoda de administrare specifice, descrise în informaţiile despre medicament, pentru fiecare medicament în parte. În cazul unei reacţii de hipersensibilitate, profesioniştilor din domeniul sănătăţii li se recomandă să întrerupă imediat tratamentul şi să aibă în vedere un tratament medical adecvat.

Pentru mai multe detalii, a se consulta punctele relevante din RCP (Anexa II).

Apel la raportarea reacţiilor adverse suspectate

Este important să raportaţi orice reacţii adverse suspectate prin intermediul sistemului naţional de raportare spontană în conformitate cu legislaţia naţională, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă

sau prin fax către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti
fax: +40 213 163 497

Date de contact ale companiei

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile revizuite despre medicament şi, dacă aveţi întrebări suplimentare, să contactaţi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau reprezentantul local (vezi Anexa I).

ANEXA I

Anexa II

 

 

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

 

 

 

    Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţii adverse suspectate. Vezi pct. 4.8 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse

[…]

 

4.2       Doze şi mod de administrare

 

 […]

 

Monitorizaţi cu atenţie pacienţii pentru semne şi simptome ale reacţiilor de hipersensibilitate în timpul şi după fiecare administrare de {nume inventat}.

{nume inventat} trebuie administrat numai atunci când există personal cu disponibilitate imediată care este instruit în evaluarea şi gestionarea reacţiilor anafilactice, într-un mediu unde pot fi asigurate facilităţi complete de resuscitare. Pacientul trebuie monitorizat pentru reacţii adverse timp de cel puţin 30 de minute după fiecare injecţie cu {nume inventat} (vezi punctul 4.4).

[…]

 

[Toate referirile la recomandarea pentru o doză de testare iniţială înainte de administrarea primei doze unui pacient nou trebuie eliminate din secţiunea 4.2 şi din toate celelalte secţiuni ale SmPC (acolo unde este cazul). Informaţiile existente privind dozele ulterioare/administrarea ulterioară a produsului, inclusiv, de exemplu,viteza iniţială mai mică de administrare, trebuie să rămână neschimbate]

 

[…]

 

4.3.      Contraindicaţii

 

[…]

  • Hipersensibilitate la substanţa activă, la {nume inventat} sau la oricare dintre excipienţii săi enumeraţi la punctul 6.1.
  • Hipersensibilitate gravă cunoscută la alte medicamente cu fier administrate parenteral.

[…]

 

 

 

4.4       Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

 

[…]

Medicamentele cu fier administrate parenteral pot determina reacţii de hipersensibilitate, inclusiv reacţii anafilactice/anafilactoide potenţial letale. Reacţii de hipersensibilitate au fost raportate, de asemenea după doze de complecşi parenterali cu fier administrate anterior fără evenimente.

Riscul este ridicat la pacienţii cu alergii cunoscute, inclusiv alergii medicamentoase, inclusiv pacienţi cu antecedente de astm sever, eczeme sau alte alergii atopice.

Există, de asemenea, un risc crescut de reacţii de hipersensibilitate la complecşi parenterali cu fier la pacienţi cu afecţiuni imune sau inflamatorii (de exemplu, lupus eritematos sistemic sau poliartrită reumatoidă).

{nume inventat} trebuie administrat numai atunci când există personal cu disponibilitate imediată care este instruit în evaluarea şi gestionarea reacţiilor anafilactice, într-un mediu unde pot fi asigurate facilităţi complete de resuscitare. Fiecare pacient trebuie monitorizat pentru reacţii adverse timp de cel puţin 30 de minute după fiecare injecţie cu {nume inventat}. Dacă în timpul administrării apar reacţii de hipersensibilitate sau semne de intoleranţă, tratamentul trebuie oprit imediat. Trebuie să fie disponibile facilităţi pentru resuscitare cardiorespiratorie şi echipament pentru tratarea reacţiilor anafilactice/anafilactoide acute, inclusiv soluţie de adrenalină 1:1000 injectabilă. Dacă este cazul, trebuie administrat un tratament suplimentar cu antihistaminice şi/sau corticosteroizi.

[…]

4.6       Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

[…]

Nu există studii clinice adecvate şi bine controlate privind administrarea de {nume inventat} la gravide. Prin urmare, înainte de utilizarea în timpul sarcinii trebuie efectuată o atentă evaluare a raportului risc/beneficiu, iar medicamentul {nume inventat} nu trebuie utilizat în timpul sarcinii decât dacă este absolut necesar (vezi punctul 4.4).

Anemia prin deficit de fier apărută în primul trimestru de sarcină poate fi tratată, în multe cazuri, prin tratament oral cu fier. Tratamentul cu {nume inventat} trebuie să se limiteze la trimestrele al doilea şi al treilea dacă se consideră că beneficiul depăşeşte riscul potenţial, atât pentru mamă, cât şi pentru făt.

4.8         Reacţii adverse

 

[…]

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare spontană în conformitate cu legislaţia naţională, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă

sau prin fax către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă

 Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucureşti

fax: +40 213 163 497

 

 […]Comments are closed.