Stabilirii statusului genelor RAS de tip sălbatic (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) înaintea începerii tratamentului

Stabilirii statusului genelor RAS de tip sălbatic (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) înaintea începerii tratamentului

Decembrie 2013

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind importanţa stabilirii statusului genelor RAS de tip sălbatic (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRASînaintea începerii tratamentului

 

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

 

De comun acord cu Agenţia Europeană a  Medicamentului (EMA) şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, compania Merck Serono doreşte să vă informeze cu privire la modificarea indicaţiei terapeutice aprobate pentru medicamentul  Erbitux în cancerul colorectal metastatic.

 

Rezumat

  • Înainte de iniţierea tratamentului cu medicamentul Erbitux, este necesară demonstrarea existenţei statusului RAS (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) de tip sălbatic. Statusul mutaţional RAS (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) trebuie determinat de către un laborator cu experienţă, care utilizează o metodă de testare validată.
  • Statusul genei KRAS, exonul 2, de tip sălbatic este deja cerut pentru iniţierea tratamentului cu medicamentul Erbitux, dar au apărut date suplimentare care au demonstrat şi necesitatea stabilirii statusului RAS de tip sălbatic, conform definiţiei de mai sus, pentru ca medicamentul Erbitux să fie activ.
  • La pacienţii cu mutaţii RAS (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS), cărora li s-a administrat medicamentul Erbitux în asociere cu chimioterapia FOLFOX4, s-au evidenţiat valori inferioare ale supravieţuirii globale, ale supravieţuirii fără progresia bolii şi ratelor de răspuns obiectiv, comparativ cu cei cărora li s-a administrat FOLFOX4 ca monoterapie.
  • Contraindicaţia administrării medicamentului Erbitux în asociere cu scheme chimioterapice care conţin oxaliplatină (de exemplu, FOLFOX4) se aplică în prezent tuturor pacienţilor cu cancer colorectal metastatic care prezintă gena RAS mutantă (exonii 2, 3 şi 4 ai genelor KRAS şi NRAS) sau la care statusul genei RAS este necunoscut.

Informaţiile despre medicament referitoare la medicamentul Erbitux au fost actualizate în scopul comunicării acestor informaţii importante (vezi Anexa 1).

 

Informaţii de fond

Actualizarea informaţiilor privind prescrierea şi includerea mutaţiilor RAS suplimentare se bazează pe o analiză retrospectivă a subsetului de date provenite dintr-un studiu de fază 2, multicentric, randomizat (studiul OPUS EMR 62202‑047) al medicamentului Erbitux plus FOLFOX4, comparativ cu monoterapia cu FOLFOX4 la pacienţi cu cancer colorectal metastatic netratat anterior. Studiul OPUS a inclus 337 de pacienţi, dintre care 179 de pacienţi cu status tumoral cu genă KRAS (exon 2) de tip sălbatic. Incidenţa mutaţiilor RAS suplimentare la populaţia cu exon 2 al genei KRAS de tip sălbatic a fost de 30,5%.

În cazul excluderii din populaţia cu exon 2 al genei KRAS de tip sălbatic a pacienţilor cu mutaţii suplimentare la nivelul exonilor 2, 3 şi 4 ai genei NRAS şi la nivelul exonilor 3 şi 4 ai genei KRAS, rezultatele privitoare la eficacitate par să se îmbunătăţească. Pe de cealaltă parte, s-a evidenţiat faptul că pacienţii cu mutaţii RAS (inclusiv şi în afară de exonul 2 al genei KRAS) cărora li s-a administrat tratament cu medicamentul Erbitux plus FOLFOX4, au prezentat valori inferioare ale supravieţuirii globale, supravieţuirii fără progresia bolii şi ratelor de răspuns obiectiv, comparativ cu cei cărora li s-a administrat FOLFOX4 ca monoterapie.

În tabelul de mai jos se prezintă datele obţinute în acest studiu privitor la eficacitate:

 

Populaţia cu genă RAS de tip sălbatic

Populaţia cu genă RAS mutantă

Variabilă/statistică

Cetuximab plus FOLFOX4

FOLFOX4

Cetuximab plus FOLFOX4

FOLFOX4

(N=36)

(N=46)

(N=94)

(N=78)

Supravieţuire globală
Luni (valoarea mediană)

20,7

17,8

13,4

17,8

(IΠ95%)

(18,2; 26,8)

(12,4; 23,9)

(11,1; 17,7)

(15,9; 24,8)

Risc relativ (IΠ95%)

0,833 (0,492; 1,412)

1,353 (0,954; 1,918)

valoare p

0,4974

0,0890

Supravieţuire fără progresia   bolii
Luni (valoarea mediană)

12,0

5,8

5,6

7,8

(IΠ95%)

(7,7, NE)

(4,5; 7,5)

(4,4; 7,4)

(6,7; 9,3)

Risc relativ (IΠ95%)

0,433 (0,212; 0,884)

1,594 (1,079; 2,355)

valoare p

0,0180

0,0183

Rata de răspuns obiectiv
%

61,1

30,4

36,2

48,7

(IΠ95%)

(43,5; 76,9)

(17,7; 45,8)

(26,5; 46,7)

(37,2; 60,3)

Raportul riscului (IΠ95%)

3,460 (1,375; 8,707)

0,606 (0,328; 1,119)

valoare p

0,0081

0,1099

IΠ= interval de încredere, FOLFOX4 = oxaliplatină plus 5‑fluorouracil/acid folinic în perfuzie continuă, rata de răspuns obiectiv (pacienţi cu răspuns complet sau parţial), NE = nu se poate estima

În cadrul comparaţiei dintre populaţiile cu genă RAS de tip sălbatic şi cele cu genă RAS mutantă, evaluările privind siguranţa nu au evidenţiat date noi de siguranţă, care să poată fi atribuite medicamentului Erbitux.

În plus, datele de mai sus privind medicamentul Erbitux sunt confirmate şi de studii clinice independente efectuate recent, care au implicat mutaţiile RAS ca biomarkeri predictivi negativi ai tratamentului cu anti‑RFCE în cancerul colorectal (Douillard et al, 2013, Patterson et al, 2013, Schwartzberg et al, 2013, Seymour et al, 2013, Stintzing et al, 2013).

Prin urmare, indicaţiile terapeutice aprobate pentru medicamentul Erbitux au fost modificate în vederea diminuării riscului unui impact negativ asupra pacienţilor care prezintă mutaţii RAS în afară de exonul 2 al genei KRAS.

 

Informaţii suplimentare

Indicaţia terapeutică va cuprinde:

Medicamentul Erbitux este indicat pentru tratamentul pacienţilor cu cancer colorectal metastatic, care prezintă gena RAS de tip sălbatic şi care exprimă receptorul pentru factorul de creştere epidermică (RFCE)

  • în asociere cu chimioterapie pe bază de irinotecan,
  • ca tratament de primă linie, în asociere cu FOLFOX,
  • în monoterapie, la pacienţii la care terapia pe bază de oxaliplatină şi irinotecan a eşuat şi care prezintă intoleranţă la irinotecan.

Apel la raportarea reacţiilor adverse: 

Este important să raportaţi orice reacţii adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului Erbitux, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă

tre:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă

Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, Bucureşti, România

fax nr: +40 213 163 497

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentantul deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la urmatoarele date de contact:

Merck România  S.R.L.
tel nr.: +40 735 835 527 , +40 722 225 266, +40729 883 897

fax: +40 213198848

e-mail drug.safety.romania@merckserono.net

Persoane de contact: Alexandra Nastasescu şi Adina Dan

 

Referinţe

Douillard JY, Oliner KS, Siena S, et al. Panitumumab-FOLFOX4 treatment and RAS mutations in colorectal cancer. N Engl J Med 2013;369:1023-34.

Patterson S, Peeters M, Siena S, et al. Comprehensive analysis of KRAS and NRAS mutations as predictive biomarkers for single agent panitumumab (pmab) response in a randomized, phase III metastatic colorectal cancer (mCRC) study (20020408). J Clin Oncol 2013;31 (Suppl; Abstract 3617).

Schwartzberg L, Rivera F, Karthaus M, et al. Analysis of KRAS/NRAS mutations in PEAK: A randomized phase II study of FOLFOX6 plus panitumumab (pmab) or bevacizumab (bev) as first-line treatment (tx) for wild-type (WT) KRAS (exon 2) metastatic colorectal cancer (mCRC). J Clin Oncol 2013;31 (Suppl; Abstract 3631).

Seymour MT, Brown SR, Middleton G, et al. Panitumumab and irinotecan versus irinotecan alone for patients with KRAS wild-type, fluorouracil-resistant advanced colorectal cancer (PICCOLO): a prospectively stratified randomised trial. Lancet Oncol 2013;14:749-59.

Stintzing S, Jung A, Rossius J, et al. Analysis of KRAS/NRAS and BRAF mutations in FIRE-3: A randomized phase III study of FOLFIRI plus cetuximab or bevacizumab as first-line treatment for wild-type (WT) KRAS (exon 2) metastatic colorectal cancer (mCRC) patients. ESMO 2013, late breaking abstract.Comments are closed.