Unitati medico-sanitare

UNITATI MEDICO-SANITARE – SOCIETATI COMERCIALE, CU PERSONALITATE JURIDICA

Societatea comerciala cu obiect de activitate furnizarea de servicii medicale poate fi infiintat de catre orice persoana fizica (medic sau nemedic) sau juridica, cu urmatoarele conditii (Ordinul 124, art. 15):
a. sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale (Grupa CAEN 851), cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei;
b. administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici;
c. sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale.

Dupa infiintarea Societatii comerciale conform prevederilor legale (Legea 31) si a conditiilor de la alineatul precedent, va fi intocmit dosarul catre Colegiul Medicilor.
Daca Societatea Comerciala nu are obiect unic de activitate furnizarea de servicii aditionale, Consiliul Director va modifica Statutul in acest sens, obtinandu-se de la organele in drept un act aditional care sa ateste modificarea.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:

 1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa
  a.      Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) copie
  b.      Distributia specialitatilor pe camere – original semnat d ecatre conducere
 2. Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) – copie
 3. Certificatul de inregistrare la registrul comertului – copie
 4. Certificat Constatator (sau Anexa eliberate de catre Registrul Comertului pentru sediul social si pentru punctul / punctele de lucru)
 5. Actul constitutiv al societatii, si, dupa caz, actul aditional (impreuna cu actele corespunzatoare eliberate de Registrul Comertului) prin care se modifica prevederile statutare – 2 copii
 6. Declaratia prin care Organului de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati
 7. Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical
 8. Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul anterior
 9. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii
 10. Diploma de medic a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului) – copii
 11.  Taxa de avizare: echivalentul in lei a 100 EURO (pentru fiecare specialitate – in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria Colegiul Medicilor (conform Dispozitiei de incasare emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
 12. Cerere tip completata de catre reprezentantul legal al unitatii (vezi formularul in format pdf )

Nu se primesc dosare incomplete

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate.
In termen de maxim 30 de zile lucratoare, Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Inregistrarii Societatii Comerciale in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus impreuna cu celelalte acte solicitate de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta.