ASOCIEREA CLOPIDOGRELULUI CU APARIŢIA HEMOFILIEI DOBÂNDITE

ASOCIEREA CLOPIDOGRELULUI CU APARIŢIA HEMOFILIEI DOBÂNDITE

August 2013

Comunicare directă către profesioniştii din domeniul sănătăţii privind asocierea clopidogrelului cu apariţia hemofiliei dobândite

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

Rezumat

Asociat tratamentului cu clopidogrel, s-a raportat un număr mic de cazuri de apariţie a hemofiliei dobândite la persoane fără antecedente de modificări ale hemostazei.

 • Pentru reducerea la minimum a duratei expunerii pacientului la riscul de sângerare  şi evitarea sângerărilor majore, hemofilia dobândită trebuie recunoscută prompt.
 • În caz de prelungire izolată, confirmată, a timpului de tromboplastină parţial activat (aPTT), cu sau fără sângerare, trebuie avută în vedere hemofilia dobândită.
 • Pacienţii cu diagnostic confirmat de hemofilie dobândită trebuie luaţi în evidenţă şi trataţi de către specialişti. Totodată, trebuie întreruptă administrarea clopidogrelului şi trebuie evitate procedurile invazive.

Informaţiile furnizate în această comunicare au fost evaluate şi aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale.

Informaţii suplimentare privind siguranţa

Hemofilia A dobândită este o boală autoimună foarte rară. În literatură, incidenţa acesteia este estimată la 1 până la 4 cazuri apărute la un milion de pacienţi pe an. Morbiditatea şi mortalitatea sunt crescute deoarece se asociază adesea cu vârsta înaintată a pacienţilor, cu bolile preexistente, cu sângerările şi efectul toxic al tratamentului imunosupresor.

De la punerea medicamentului pe piaţă, companiei sanofi i s-au comunicat sau s-au publicat în literatură, 11 cazuri de apariţie a hemofiliei A dobândite şi a unui caz de hemofilie B dobândită, asociate tratamentului cu clopidogrel:

 • Aceste cazuri au implicat 8 bărbaţi, 2 femei, iar pentru 2 dintre pacienţi nu s-a comunicat sexul.
 • Intervalul de vârstă a fost cuprins între 65 şi 81 de ani.
 • Perioada până la debut (momentul raportării) a fost cuprinsă între câteva zile şi 4 luni de la începerea tratamentului cu clopidogrel.
 • Au existat 2 cazuri în care viaţa a fost pusă în pericol şi niciun caz nu a avut evoluţie letală.
 • La 5 din 8 pacienţi la care au existat informaţii privind evoluţia , reacţia s-a atenuat după întreruperea administrării clopidogrelului şi administrarea tratamentului corectiv.

Pct. 4.4 (atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare) din rezumatul caracteristicilor produsului (vezi anexate informaţiile complete despre medicament), inclus în Informaţiile despre medicament, a fost actualizat cu informaţii referitoare la acest risc.

Hemofilia dobândită

S-au raportat cazuri de apariţie a hemofiliei dobândite după utilizarea de clopidogrel. În cazurile de prelungire izolată, confirmată, a timpul de tromboplastină parţial activat (aPTT), cu sau fără sângerare, trebuie avută în vedere hemofilia dobândită. Pacienţii cu diagnostic confirmat de hemofilie dobândită trebuie luaţi în evidenţă şi trataţi de către specialişti, iar administrarea clopidogrelului trebuie întreruptă.

Dat fiind numărul foarte mic de raportări de apariţie a hemofiliei dobândite în contextul unei utilizări pe scară foarte mare (peste 153 milioane de pacienţi la nivel mondial), se consideră că raportul beneficiu/risc al clopidogrelului rămâne nemodificat pentru indicaţiile terapeutice aprobate (vezi anexate detalii complete privind indicaţiile):

Clopidogrelul este indicat pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice în caz de infarct miocardic, accident vascular cerebral ischemic, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită, sindrom coronarian acut, inclusiv infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST şi angină instabilă, şi infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST în asociere cu acid acetilsalicilic, la pacienţii trataţi medical, eligibili pentru tratamentul trombolitic. De asemenea, clopidogrelul este indicat în asociere cu acidul acetilsalicilic pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice şi tromboembolice la pacienţii cu fibrilaţie atrială, care nu pot fi trataţi cu un antagonist al vitaminei K.

Asocierea în doză fixă de clopidogrel şi acid acetilsalicilic este indicată pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienţii care deja utilizează clopidogrel şi acid acetilsalicilic pentru infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST, angină pectorală instabilă sau infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST, la pacienţii trataţi medical, eligibili pentru tratamentul trombolitic.

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare sunt disponibile pe site‑ul Agenţiei Europene a Medicamentului, la adresa web: http://www.ema.europa.eu.

Apel la raportarea de reacţii adverse

Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să raporteze orice reacţie adversă suspectată asociată cu administrarea de clopidogrel către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro),  în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă,

sau prin fax către:

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, Bucureşti, România
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:

sanofi-aventis România S.R.L., Str. Izvor, nr. 80, etajele 6-11, sector 5, Bucureşti, Tel: +40 (0) 21 317 31 36, Fax: +40 (0) 21 317 31 34, e-mail: pv.ro@sanofi.com.

Informaţii cu privire la comunicare

Pentru întrebări şi informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Departamentul Medical al companiei Sanofi-Aventis:

sanofi-aventis România S.R.L.
Str. Izvor, nr. 80, etajele 6-11, sector 5, Bucureşti
Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Cu stimă,

Dr. Ovidiu SALTAS-DABIJA
Director Medical şi RA sanofi-aventis România S.R.L.

Anexe

 

 1. Textul revizuit al informaţiilor despre medicament (rezumatul caracteristicilor produsului)
 2. Bibliografie din literatura de specialitate:
 • Collins PW. Management of acquired haemophilia      A. J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1): 226‑235.
 • Haj M, Dasani H, Kundu S, Mohite U, Collins PW.      Acquired haemophilia A may be associated with clopidogrel. BMJ      2004;329(7461):323
 • Huth-Kühne A et al. International      recommendations on the diagnosis and treatment of patients with acquired      hemophilia A. Haematologica 2009; 94:566-752.
 • Knoebl P, Marco P, Baudo F, Collins P,      Huth-Kühne A, Nemes L, Pellegrini F, Tengborn L, Lévesque H; EACH2      Registry Contributors. Demographic and clinical data in acquired      hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry      (EACH2). J Thromb. Haemost. 2012 Apr; 10(4): 622-31


Comments are closed.