Atentie la utilizarea medicamentului Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale

Atentie la utilizarea medicamentului Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale

Iunie 2014

Comunicare către profesioniştii din domeniul sănătăţii pentru readucerea în atenţie a condiţiilor privind utilizarea medicamentului Corlentor/Procoralan pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile, în scopul evitării bradicardiei potenţial periculoasă, în paralel cu evaluarea rezultatelor studiilor clinice

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

 De comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency = EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), compania Servier doreşte să vă informeze referitor la o problemă de siguranţă apărută recent privind medicamentul Corlentor/Procoralan (ivabradină). Rezultatele preliminare din studiul SIGNIFY au arătat o creştere mică, dar semnificativă statistic a riscului combinat de apariţie a decesului de cauză cardiovasculară şi a infarctului miocardic non-letal asociate tratamentului cu ivabradină, comparativ cu placebo, la un subgrup predefinit de pacienţi cu angină simptomatică din clasa canadiană II sau mai mare.

Datele iniţiale indică faptul că evenimentele cardiovasculare adverse se pot majoritar asocia cu o frecvenţă cardiacă ţintă sub 60 de bătăi pe minut; cu toate acestea, s-a procedat la o evaluare suplimentară a datelor din studiul SIGNIFY, pentru a înţelege pe deplin implicaţiile acestora asupra utilizării clinice a ivabradinei.

Între timp, pentru evitarea bradicardiei potenţial periculoase, profesioniştilor din domeniul sănătăţii li se reamintesc următoarele aspecte:

Rezumat:

  • Datele iniţiale indică faptul că evenimentele cardiovasculare adverse observate în studiul SIGNIFY pot fi majoritar asociate cu o frecvenţă cardiacă ţintă sub 60 de bătăi pe minut. Tratamentul trebuie întrerupt dacă frecvenţa cardiacă în repaus devine prea mică sau dacă simptomele de bradicardie persistă.
  • În mod obişnuit, se recomandă o doza de iniţiere de 5 mg ivabradină, de două ori pe zi. Doza de întreţinere nu trebuie să depăşească 7,5 mg, de două ori pe zi.
  • În cazul în care scăderea frecvenţei cardiace în repaus persistă sau pacientul prezintă simptome asociate bradicardiei, doza trebuie redusă treptat, posibil până la o doză de 2,5 mg, inclusiv, de două ori pe zi.
  • După trei până la patru săptămâni de tratament, doza trebuie crescută la 7,5 mg, de două ori pe zi, însă numai în cazul în care răspunsul terapeutic la doza de 5 mg, de două ori pe zi, este insuficient, iar doza de 5 mg este bine tolerată. Efectul creşterii dozei asupra frecvenţei cardiace trebuie atent monitorizat.
  • Trebuie evitată asocierea ivabradinei cu blocante ale canalelor de calciu, precum verapamil sau diltiazem, care scad frecvenţa cardiacă.
  • În timpul tratamentului cu ivabradină, pacienţii trebuie atent monitorizaţi în vederea depistării unei frecvenţe cardiace prea mici în repaus sau a simptomelor de bradicardie. Tratamentul pacienţilor care utilizează în prezent ivabradină trebuie revizuit, după caz.

În plus, profesioniştilor din domeniul sănătăţii li se reamintesc următoarele informaţii:

  • Ivabradina este autorizată pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la adulţi cu boală coronariană şi ritm sinusal normal.
  • Ivabradina nu este un tratament de primă linie, dar este indicată:

o   la adulţi care au intoleranţă sau contraindicaţie la beta-blocante

o   în asociere cu beta-blocante la pacienţi insuficient controlaţi cu o doză optimă de beta-blocant şi a căror frecvenţă cardiacă în repaus este > 60 de bătăi pe minut.

 

Informaţii suplimentare referitoare la rezultatele preliminare din studiul SIGNIFY:

Studiul SIGNIFY a fost efectuat la pacienţi cu boală coronariană fără insuficienţă cardiacă manifestată clinic. Dozele utilizate au fost mai mari decât cele recomandate în rezumatul caracteristicilor produsului pentru ivabradină [doza de iniţiere de 7,5 mg, de două ori pe zi (5 mg, de două ori pe zi, pentru pacienţii cu vârsta > 75 de ani) şi doza de întreţinere până la 10 mg, de două ori pe zi].

În grupul randomizat (n=19102), ivabradina nu a influenţat semnificativ criteriul final de evaluare principal compus (deces de cauză cardiovasculară sau infarct miocardic non-letal): risc relativ 1,08, IÎ 95% [0,96–1,20], p=0,197 (incidenţa anuală de 3,03%, comparativ cu 2,82%). Rezultate similare au fost observate pentru decesul de cauză cardiovasculară (risc relativ 1,10, IÎ 95% [0,94–1,28], p=0,249, incidenţa anuală de 1,49%, comparativ cu 1,36%) şi pentru infarctul miocardic non-letal (risc relativ 1,04, IÎ 95% [0,90–1,21], p=0,602, incidenţa anuală de 1,63%, comparativ cu 1,56%). Faţă de apariţia morţii subite, nu s-a observat nicio diferenţă suplimentară, ceea ce sugerează absenţa efectului proaritmic ventricular al ivabradinei.

În subgrupul predefinit al pacienţilor cu angină simptomatică (din clasa canadiană II sau mai mare) (n=12049), s-a observat o creştere semnificativă statistic a criteriului final de evaluare principal compus: risc relativ 1,18, IÎ 95% [1,03–1,35], p=0,018 (incidenţa anuală de 3,37%, comparativ cu 2,86%). Tendinţe similare au fost observate pentru componentele criteriului final de evaluare principal compus, cu o diferenţă nesemnificativă statistic între grupurile tratate în ceea ce priveşte decesul de cauză cardiovasculară (risc relativ 1,16, IÎ 95% [0,97–1,40], p=0,105, incidenţa anuală de 1,76%, comparativ cu 1,51%) şi infarctul miocardic non-letal (risc relativ 1,18, IÎ 95% [0,97–1,42], p=0,092, incidenţa anuală de 1,72%, comparativ cu 1,47%).

În acest studiu, incidenţa bradicardiei (simptomatică şi asimptomatică) a fost mare pentru ivabradină: 17,9%, comparativ cu 2,1% în grupul care a primit placebo, mai mult de 30% dintre pacienţii din grupul tratat cu ivabradină ajungând cel puţin o dată la o frecvenţă cardiacă în repaus sub 50 de bătăi pe minut.

Din analiza iniţială rezultă posibilitatea asocierii evenimentelor cardiovasculare adverse cu frecvenţa cardiacă ţintă mai mică de 60 de bătăi pe minut; cu toate acestea, s-a recurs la o evaluare suplimentară a rezultatelor studiului pentru a înţelege pe deplin implicaţiile acestora asupra utilizării clinice a ivabradinei.

Totodată, ivabradina este indicată şi în insuficienţa cardiacă cronică de clasă NYHA II până la IV cu disfuncţie sistolică, la pacienţi în ritm sinusal şi a căror frecvenţă cardiacă în repaus este ≥ 75 de bătăi pe minut, în asociere cu terapie standard cu beta-blocante sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii trebuie să aibă în vedere precauţiile relevante menţionate în informaţiile despre medicament pentru indicaţia respectivă, în special cele corelate cu frecvenţa cardiacă.

Apel la raportarea reacţiilor adverse:

Este important să raportaţi orice reacţie adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Corlentor/Procoralan, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale/Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă, trimisă către:

Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, Sector 1,
011478 Bucureşti, România
fax: +4 021 316 34 97
tel: + 4 0757 117 259
e-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către reprezentanţa în România a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, respectiv către compania Servier Pharma S.R.L., la următoarele date de contact:

Servier Pharma S.R.L.
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, sector 1, Bucureşti
România
Tel: +4 021 528 52 84
Fax: +4 021 529 58 09
e-mail: servier.pv@ro.netgrs.com

Datele de contact ale companiei:

Pentru întrebări sau informaţii suplimentare referitoare la această comunicare, vă rugăm să contactaţi Departamentul de Informaţii Medicale al companiei Servier Pharma S.R.L.:

Servier Pharma S.R.L.
S-Park
Str. Tipografilor nr. 11-15, corp A1, etaj 3, Sector 1, Bucureşti
România
Tel: 021 528 52 80
Fax: 021 528 52 81Comments are closed.