XGEVA 120mg (denosumab)

XGEVA 120mg (denosumab)

August 2014

XGEVA 120mg (denosumab)
Informaţii actualizate pentru reducerea la minimum a riscului de apariţie a osteonecrozei de maxilar şi hipocalcemiei

Stimate profesionist din domeniul sănătăţii,

Compania Amgen Ltd., doreşte să vă aducă la cunoştinţă informaţiile şi recomandările actualizate pentru reducerea la minimum a riscului de apariţie a osteonecrozei de maxilar (ONM) şi hipocalcemiei în timpul tratamentului cu medicamentul XGEVA.

Rezumat

Osteonecroza de maxilar

 • ONM este o reacţie adversă frecvent raportată la pacienţii trataţi cu medicamentul XGEVA.
 • Înainte de iniţierea tratamentului cu medicamentul XGEVA, se recomandă efectuarea unui consult stomatologic şi luarea de măsuri profilactice corespunzătoare.
 • Nu iniţiaţi tratamentul cu medicamentul XGEVA la pacienţii cu afecţiuni active dentare sau ale maxilarului care necesită intervenţie chirurgicală sau la pacienţii la care nu s-a produs vindecarea postoperatorie.
 • În timpul tratamentului cu medicamentul XGEVA, pacienții trebuie încurajați să menţină o bună igienă orală, să meargă la controale stomatologice regulate şi să raporteze imediat orice simptom apărut la nivelul cavităţii bucale, precum mobilitate dentară, durere sau inflamaţie

Hipocalcemia

 • Hipocalcemia de grad ≥3 este o reacţie adversă frecventă asociată tratamentului cu medicamentul XGEVA. Acest risc creşte proporţional cu gradul insuficienţei renale.
 • Înainte de iniţierea terapiei cu medicamentul XGEVA, hipocalcemia preexistentă trebuie corectată.
 • Aportul suplimentar de calciu şi vitamina D este necesar pentru toți pacienții, cu excepţia cazului în care este prezentă hipercalcemia.
 • Monitorizarea valorilor calcemiei trebuie realizată:
 • înainte de administrarea primei doze de medicament XGEVA
 • în interval de două săptămâni de la administrarea dozei iniţiale
 • în cazul apariţiei de simptome care sugerează hipocalcemia
  • Luați în considerare o monitorizare mai frecventă a valorilor calcemiei pe durata tratamentului la pacienţii cu factori de risc pentru apariţia hipocalcemiei (de exemplu, pacienţii cu insuficienţă renală severă, clearance-ul creatininei <30 ml/min), sau dacă apare necesitatea unei astfel de indicaţii în funcţie de starea clinică a pacientului.
  • Indicaţi pacienţilor să raporteze simptomele de hipocalcemie.

Prezenta comunicare este transmisă de comun acord cu Agenţia Europeană a Medicamentului (European Medicines Agency – EMA) şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM).

Informaţii suplimentare referitoare la problema de siguranţă şi recomandările respective

Medicamentul XGEVA se indică în prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractură patologică, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală pe os) la adulţii cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.

Osteonecroza de maxilar

ONM este o afecţiune caracterizată prin necroza progresivă a maxilarului, cu expunerea osului şi leziuni care nu se vindecă în interval de 8 săptămâni. Etiologia ONM nu este clară, existând posibilitatea asocierii acesteia cu inhibarea procesului de remodelare osoasă.

Printre factorii de risc cu capacitate cunoscută de favorizare a apariției ONM se pot enumera: procedurile stomatologice invazive (de exemplu extracţii dentare, implanturi dentare, chirurgie orală), igiena orală precară sau alte afecţiuni dentare preexistente. Alţi factori de risc pentru apariția ONM sunt afecțiunile neoplazice în stadiu avansat, infecţiile, vârsta înaintată, terapiile concomitente (de exemplu chimioterapie, tratament cu corticosteroizi, inhibitori de angiogeneză, radioterapie la nivelul capului şi gâtului), fumatul şi tratamentul anterior cu bifosfonaţi. În timpul tratamentului, dacă este posibil, pacienţii trebuie să evite procedurile stomatologice invazive.

Înainte de a iniţia terapia cu medicamentul XGEVA, la pacienţii cu factori de risc pentru apariția ONM, trebuie efectuată o evaluare individuală a raportului beneficiu-risc.

În studiile clinice cu medicamentul XGEVA, incidența cazurilor de ONM a crescut proporţional cu durata de expunere. Incidenţa anuală ajustată a pacienților cu ONM confirmată a fost de 1,1% în timpul primului an de tratament, de 3,7% în timpul celui de-al doilea an şi 4,6% pe an în anii următori. Din studiile clinice au fost excluși pacienţii cu antecedente de ONM sau osteomielită de maxilar, afecţiuni active dentare sau maxilare care necesită chirurgie orală, intervenţii chirurgicale dentare/orale nevindecate sau orice procedură dentară invazivă planificată.

În cazul pacienţilor care dezvoltă ONM în timpul tratamentului cu medicamentul Xgeva, medicii trebuie să elaboreze un plan individualizat pentru gestionarea afecţiunii, în strânsă colaborare cu un medic stomatolog sau de specialitate chirurgie orală și maxilo-facială, cu experiență în tratamentul ONM. Acolo unde acest lucru este posibil, trebuie avută în vedere întreruperea temporară a tratamentului până la vindecarea afecţiunii şi reducerea factorilor de risc.

În timpul tratamentului cu medicamentul XGEVA, pacienţii trebuie îndemnaţi să menţină o igienă orală adecvată, să meargă la controale stomatologice regulate şi să raporteze imediat orice simptom apărut la nivelul cavităţii bucale, precum mobilitate dentară, durere sau inflamaţie. De asemenea, pentru informaţii legate de simptomele ONM, pacienţii trebuie îndrumaţi să consulte Prospectul.

Hipocalcemia

Substanţa activă denosumab inhibă resorbţia osoasă a osteoclastelor, reducând astfel eliberarea calciului din os în fluxul sanguin.

La pacienţii aflaţi în tratament cu medicamentul XGEVA, s-au raportat cazuri simptomatice severe de hipocalcemie (inclusiv cazuri letale).

În timpul studiilor clinice, s-au înregistrat cazuri de hipocalcemie gravă (nivel corectat al calciului seric <7 mg/dl sau <1,75 mmol/l) la 3,1% dintre pacienţii sub tratament cu medicamentul XGEVA.

Cele mai multe cazuri de hipocalcemie simptomatică gravă s-au înregistrat în primele săptămâni de la iniţierea terapiei. Riscul de a dezvolta hipocalcemie în timpul tratamentului cu medicamentul XGEVA este proporțional cu gradul de insuficienţă renală. În cadrul unui studiu clinic la pacienţi care nu prezentau cancer în stadiu avansat, 19% dintre pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei<30 ml/min) şi 63% dintre pacienţii cu dializă au dezvoltat hipocalcemie, în pofida aportului suplimentar de calciu. Incidenţa globală a cazurilor de hipocalcemie semnificativă clinic a fost de 9%.

Pacienţii trebuie încurajaţi să raporteze simptomele care indică hipocalcemia. Printre manifestările clinice ale hipocalcemiei simptomatice severe s-au constatat: prelungirea intervalului QT, tetanie, convulsii, stare mentală alterată (inclusiv comă). Simptomele de hipocalcemie observate în studiile clinice au inclus parestezii sau contractură musculară, fasciculații, spasme şi crampe musculare.

 

Apel la raportarea de reacţii adverse

Este important să raportaţi apariţia oricăror reacţii adverse suspectate, asociate cu administrarea medicamentului Xgeva, către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul naţional de raportare spontană, prin intermediul „Fişei pentru raportarea spontană a reacţiilor adverse la medicamente”disponibilă pe pagina web a Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secţiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacţie adversă. Aceasta poate fi transmisă către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale prin poștă, prin fax sau e-mail:

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Centrul Naţional de Farmacovigilenţă
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48,
Sector 1, Bucureşti, 011478- RO
România
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +40 213 163 497
E-mail: adr@anm.ro

Totodată, reacţiile adverse suspectate se pot raporta şi către compania Amgen Romania SRL, la următoarele date de contact:
Dr. Viorel Petcu
Amgen România SRL
Șos. București Ploiești nr.1A,
Bucharest Business Park
Clădirea A, Etaj 2
Tel: +40 21 527 3000
Fax: + 40 21 529 1250 (Farmacovigilență)

Coordonatele de contact ale reprezentanţei locale a Deţinătorului de autorizaţie de punere pe piaţă

Dacă aveţi întrebări cu privire la această comunicare sau la utilizarea medicamentului XGEVA în condiţii de siguranţă şi eficacitate, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a companiei Amgen, la următoarele date de contact:

Amgen România S.R.L.
Departamentul Medical
Șos. București Ploiești nr.1A,
Bucharest Business Park
Clădirea A, Etaj 2
Tel: +40 21 527 3000
Fax: + 40 21 527 3001

Cu respect,

Gabor Sztaniszlav
Director General
Amgen Romania SRLComments are closed.