ANUNT PRIVIND DESFASURAREA ADUNARII GENERALE ANUALE 2020

COLEGIUL MEDICILOR CONSTANȚA
anunță desfășurarea Adunării Generale Anuale în ziua de 04.02.2020, ora 18,00
care va avea loc la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, Facultatea de Medicină – Campus, corp B, etaj 1, Amfiteatrul A2, cu următoarea ordine de zi: 

  • Dările de seamă ale departamentelor Colegiului Medicilor Constanța și ale Comisiei de Disciplină;
  • Prezentarea balanței și bilanțului pe anul 2019;
  • Descărcarea de gestiune pe anul 2019;
  • Proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2020;
  • Diverse.


Comments are closed.