ADUNAREA GENERALA ANUALA 20.01.2020

COLEGIUL MEDICILOR CONSTANȚA

anunță desfășurarea Adunării Generale Anuale în ziua de 21.01.2020, ora 18:00, ce va avea loc la sediul Colegiului MedicilorConstanța, cu următoarea ordine de zi:

  • Dările de seamă ale departamentelor Colegiului Medicilor Constanța și ale  Comisiei de Disciplină;
  • Prezentarea balanței și bilanțului pe anul 2019;
  • Descărcarea de gestiune pe anul 2019;
  • Proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2020;
  • Diverse.


Comments are closed.