ADUNAREA GENERALA A CMR-CT 19.03.2024

COLEGIUL MEDICILOR CONSTANȚA
anunță desfășurarea Adunării Generale Anuale
în ziua de
19.03.2024, ora 19,00

ce va avea loc la Universitatea ,,Ovidius” din Constanța, Facultatea de Medicină – Campus, corp B, etaj 1, Amfiteatrul A2, cu următoarea ordine de zi: 

  • Dările de seamă ale departamentelor Colegiului Medicilor Constanța și ale Comisiei de Disciplină;
  • Prezentarea balanței și bilanțului pe anul 2023;
  • Descărcarea de gestiune pe anul 2023;
  • Proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2024;
  • Diverse.


Comments are closed.