Cuantumul cotizatiei CMR

Cuantumul cotizatiei CMR

Conform Deciziei nr.22 din 16.12.2016 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania s-au decis urmatoarele:.
– Majorarea cotizatiei pentru membrii C.M.R. care exercita profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic de la 30 RON/ lunar  la 50 RON/lunar;
– Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 RON pe lună.
– Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 RON.
– Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează.
– Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.
– Conturile in care se vireaza cotizatiile pentru Colegiul Medicilor din Constanta sunt:
RO80BREL060021240RO11004 deschis la Libra Bank Sucursala Constanta si
RO04BTRL01401205L92145XX deschis la Banca Transilvania Constanta.Comments are closed.