CM fara personalitate juridica

 

a. Cabinetul medical individual

Cabinetul medical individual poate fi infiintat doar de catre medicul care isi va desfasura activitatea in respectiva unitate, intrucat aceasta forma de organizare nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica, fiind forma de exercitare liberala a profesiei medicale.

In cabinetul medical individual isi exercita profesia medicul titular, care poate avea ca salariati ori colaboratori medici sau orice alta categorie de personal (Ordinul 124, art. 2)

 1. Pentru infiintarea unui cabinet medical individual, prima institutie la care trebuie sa se prezinte medicul solicitant este Colegiul Medicilor din judetul in care isi va aflla sediul cabinetul respectiv.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:

 1. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii
 2. Notificare “Sanepid” (DSP, str. Nicolae Iorga).
 3. Copie dupa certificatul de membru al medicului titular.
 4. Taxa de avizare: 800 lei platibila la casieria Colegiului. Taxa de urgenta reprezinta 200 lei.
 5. Dovada achitarii cotizatiei la zi catre Colegiul Medicilor – copii
 6. Copii dupa certificatele de membru ale medicilor.
 7. Cerere tip (vezi formularul in format pdf)

Nu se primesc dosare incomplete

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei)

In termen de maxim 30 de zile lucratoare, Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu.

Cu Certificatul eliberat de catre Colegiul Medicilor si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

 1. Cerere tip (vezi formularul in format pdf)
 2. Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie
 3. Certificat de membru (vizat la zi) – copie
 4. Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre Colegiul Medicilor – original

Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia.

b. Cabinete medicale grupate. Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot grupa, pentru a-si crea facilitati economice comune (Ordinul 124, art. 2, al. (2))
Cabinetele medicale din cadrul gruparii isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
Gruparea poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale.

Pentru gruparea unor cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui contract de grupare intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:

a. partile contractului
b. obiectul si scopul contractului
c. sediul profesional al cabinetelor medicale grupate
d. coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor comune
e. durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

La Colegiul Medicilor din Judetul Constanta se depune un dosar cuprinzand:

1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
2. Contractul de grupare – 2 copii
3. Cerere tip.

In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul de grupare si emite Certificatul de Avizare al gruparii

Pentru inregistrarea gruparii la Directia de Sanatate Publica:

1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
2. Contractul de grupare vizat de catre Colegiul Medicilor
3. Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre Colegiul Medicilor – original
4. Cerere tip (vezi formularul in format pdf )

c. Cabinete medicale asociate

Mai multe cabinete medicale individuale deja infiintate se pot asocia in scopul exercitarii in comun a activitatii si asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate isi pastreaza drepturile si responsabilitatile individuale prevazute de lege (Ordinul 124, art. 2, al. (3)).
Cabinetele medicale din cadrul asocierii isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
Asocierea poate avea un nume propriu, altul decat cel al medicilor titulari ai cabinetelor medicale individuale.

Pentru asocierea unor cabinete medicale individuale, primul pas il reprezinta incheierea unui contract de asociere intre medicii titulari ai cabinetelor medicale individuale, inregistrat la administratia financiara, care va cuprinde obligatoriu:

a. partile contractului
b. obiectul si scopul asocierii
c. sediul profesional al cabinetelor medicale asociate
d. coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de coordonator
e. durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia

La Colegiul Medicilor din Judetul Constanta se depune un dosar cuprinzand :

1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
2. Contractul de asociere – 2 copii
3. Cerere tip.

In termen de 15 zile lucratoare, Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul de asociere si emite Certificatul de Avizare al gruparii

Pentru inregistrarea gruparii la Directia de Sanatate Publica :

1. Certificatele de inregistrare ale Cabinetelor Medicale Individuale – copii
2. Contractul de asociere vizat de catre Colegiul Medicilor
3. Certificatul de Avizare al Gruparii eliberat de catre Colegiul Medicilor – original
4. Cerere tip.

d. Societatea civila medicala

Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art. 1491, 1492 si 1499-1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a dispozitiilor Ordinului 153.
Societatea civila medicala nu are personalitate juridica. Ea este reprezentata in relatiile cu tertii de un reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.
Societatea civila medicala poate fi avizata doar in specialitatile medicilor asociati.

Pentru infiintarea unei Societati Civile Medicale, primul pas il reprezinta incheierea

Contractului de societate civila intre medicii asociati, care va cuprinde obligatoriu:
a. partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
b. sediul profesional al societatii civile medicale;
c. patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
d. organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor acestuia;
e. durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.

Statutului de societate civila medicala, continând detaliile de organizare si functionare

Actele necesare la Colegiul Medicilor:

1. Certificatele de membru (vizate la zi) ale medicilor asociati – copie
2. Contractul de societate civila medicala – 2 copii
3. Statului Societatii Civile Medicale – 2 copii
4. Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) – copii
5. Notificare “Sanepid” (DSp str. Nicolae Iorga).
6. Taxa de avizare: 800 lei, platibila la casieria Colegiul Medicilor
7. Dovada achitarii cotizatiilor la zi catre Colegiul Medicilor (pentru medicii asociati)- copii
8. Cerere tip.

Nu se primesc dosare incomplete.

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime (conform legislatiei).
In termen de maxim 30 de zile lucratoare Colegiul Medicilor vizeaza un exemplar din contractul societate civilia si din statul, emite certificatul de Avizare a Infiintarii Societatii Civile Medicale si va va anunta definitivarea actelor, din acel moment acestea respectiv putând fi ridicate de la sediu.
Cu Certificatul eliberat de catre Colegiul Medicilor si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.

1.  Certificatele de membru (vizate la zi) – copie
2.  Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) – copie
3. Contractul de societate si Statutul – vizate de catre Colegiul Medicilor
4. Certificatul de Avizare al infiintarii Societatii Civile Medicale eliberat de catre Colegiul Medicilor – in original
5. Cerere tip.