CM cu personalitate juridica

CABINETE MEDICALE ORGANIZATE IN STRUCTURA PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT FARA SCOP PATRIMONIAL

Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu.
Dupa infiintarea Organizatiei conform prevederilor legale (Ordonanta 26, etc) Organul de conducere, conform statutului, ia o hotarâre privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale, dupa care va fi intocmit dosarul catre Colegiul Medicilor.

Actele necesare la Colegiul Medicilor:
1.
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa.
Notificare “Sanepid” (DSP, Str. Nicolae Iorga).
a.      Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) copie
b.      Distributia specialitatilor pe camere – original semnat de catre conducere;
2. Certificatul de inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare sau actul de acordare a personalitatii juridice – copie;
3. Actul constitutiv al societatii – copie;
4. Hotararea statutara a organului de conducere, privind infiintarea unuia sau mai multor cabinete medicale – 2 copii;
5. Declaratia prin care Organul de conducere se obliga sa respecte independenta profesionala a medicilor angajati;
6. Regulamentul de organizare si functionare prin care sa se ateste independenta profesionala si dreptul de decizie al personalului medical;
7. Fisele de atributie ale posturilor prin care sa se respecte competenta profesionala a fiecarei specialitati, ori competenta medicala si conditia prevazuta la punctul anterior;
8. Programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii;
9. Diploma de medic a administratorului societatii sau diplomele celor 1/3 din membrii Consiliului de Administratie (conform prevederilor Statutului) – copii;
10. Taxa de avizare: 1000 lei, platibila la casieria Colegiul Medicilor. Taxa de urgenta reprezinta 500 lei;
11. Copii dupa certificatele de membru ale medicilor;

12. Cerere tip completata de catre reprezentantul legal al unitatii (vezi formularul pt. SRL-uri si formularul pt. SA-uri).

Nu se primesc dosare incomplete

Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta dotarii minime, a numarului de cabinete si a repartitiei acestora pe camere, conform schitei anexate
In termen de maxim 30 de zile lucratoare, Colegiul Medicilor va va anunta definitivarea certificatul de Avizare a Inregistrarii Cabinetului din structura organizatiei in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, din acel moment documentul respectiv putând fi ridicat de la sediu pentru a fi depus impreuna cu celelalte acte solicitate de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Constanta.