Cotizatia de membru CMR

Conform Deciziei CMR nr.22/16.12.2016 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania s-au decis urmatoarele:

  • Majorarea cotizatiei pentru membrii C.M.R. care exercita profesia de medic (resident, specialist, primar) sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic de la 30 RON/ lunar  la 50 RON/lunar;
  • Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 RON.
  • Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează.
  • Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Plata cotizatiei se poate face direct la sediul Colegiul Medicilor din Judetul Constanta sau in conturile urmatoare:

Banca Transilvania Constanta
RO04BTRL01401205L92145XX

Libra Bank
COD IBAN: RO80BREL060021240RO11001