Exercitarea profesiei de medic

Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii (extras Legea 95/2006):

  1. detin un titlu oficial de calificare in medicina;
  2. nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevazute de lege;
  3. sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania sau sunt inregistrati temporar* la Colegiul Medicilor din Romania;
  4. sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic.

Exercitarea profesiei de medic se poate face, dupa obtinerea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania, pe baza autorizatiei de libera practica acordate de Ministerul Sanatatii (extras din Legea 95/2006)

Medicii care sunt deja membri ai Colegiului Medicilor din Judetul Constanta vor primi Certificatele de membru al CMR esalonat, la momentul reinnoirii autorizatiilor de libera practica

Autorizatiile de libera proctica aflate in termenul de valabilitate raman in continuare valabile, urmand a fi reinnoite la termenul de expirare. La acel moment, medicii in cauza se vor prezenta la Colegiul Medicilor (teritorial) pentru a solicita eliberarea Certificatului de membru, necesar pentru noua autorizatie.

Medicii care au depasit varsta de pensionare pot profesa in continuare, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din Romania, numai in sectorul privat, pe baza autorizatiei anuale a Colegiului Medicilor din Romania, eliberata in urma examenului medical (extras din Legea 95/2006).

*Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, stabiliti in unul dintre aceste state, sunt exceptati, in caz de prestare temporara de servicii medicale, de la obligativitatea inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania (extras din Legea 95/2006).

La primirea in randurile Colegiului Medicilor din Romania , medicul va depune juramantul lui Hipocrate in formularea moderna (extras din Legea 95/2006):
“O data admis printre membrii profesiunii de medic,

Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii.
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
Voi exercita profesiunea cu constiinta si demnitate,
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacra,
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora,
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
Colegii mei vor fi fratii mei,
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala,
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!”

Este nedemn de a exercita profesia de medic (extras din Legea 95/2006):
1. medicul care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de medic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
2. medicul caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita, prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.

Exercitarea profesiei de medic este incompatibila cu (extras din Legea 95/2006):
1. calitatea de angajat ori colaborator al unitatilor de productie ori de distributie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
2. calitatea de comerciant;
3. orice ocupatie de natura a aduce atingere demnitatii profesionale de medic sau bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicala;
4. starea de sanatate fizica sau psihica necorespunzatoare pentru exercitarea profesiei medicale.