Infiintarea cabinetelor medicale

GENERALITATI

 Dupa modul de infiintare, unitatile medicale private sunt de trei categorii:

1. Cabinete medicale fara personalitate juridica (forme de exercitare liberala a profesiei de medic). Acestea pot fi infiintate doar de catre medici.

a. Cabinete medicale individuale – acestea pot fiinta

– De sine statatoare

– Asociate sau grupate

2. Societati civile medicale

3. Societati comerciale („S.R.L.-uri medicale”) – cu personalitate juridica proprie. Acestea pot fi infiintate de catre medici, nemedici (cu conditia ca 1/3 din consiliul de administratie sau administratorul sa fie medic), sau de catre persoane juridice (Ordinul 124, art. 15)

4. Cabinete medicale organizate in structura persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial (organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite) pe baza hotarârii organelor de conducere (Ordinul 124, art. 16)

Pentru infiintarea unei unitati medicale private este necesara precizarea urmatoarelor elemente:

1. Locatia

  1. Activitatea medicala se desfasoara intr-o locatie avizata si acreditata ca atare de catre forurile competente. Solicitantul trebuie sa prezinte dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical (Ordinul 124, art. 20, respectiv prevederile corespunzatoare din Legea 31 si din Ordonanta 26), inclusiv schita spatiului.
  2. In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate (Ordinul 124, art 20, al. (3))

2. Obiectul de activitate

  1. Unitatile medicale sunt avizate sa desfasoare activitate medicala in specialitatile medicale, supraaspecializarile si competentele definite conform normelor legale in vigoare (nomenclatorul de specialitati).
  2. Societatile comerciale trebuie sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei (Ordinul 124, art. 15);
  3. Cabinete medicale fara personalitate juridica se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in specialitatatile si competentele medicului titular sau ale asociatilor, in cazul formelor asociative (Ordin 153, art 4)
  4. Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste de catre DSPMB (Ordinul 124, art. 5)
  5. Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de specialitatile, supraspecializarile si competentele dobandite (Ordin 153, art. 5)