EMC

:: Decizia CMR 12 din 29 .06.2018
privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.  ANEXA nr. 1ANEXA nr. 2

:: Decizia  CMR nr. 1 din 18.01.2013
Privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activitaţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi  normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă

:: Lista publicatiilor incluse in Nomenclatorul de publicatii medicale al CMR

:: Lista furnizorilor de EMC acreditati de CMR