Decizii

.

 

Decizia CMR 12 din 29 .06.2018
privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor.  ANEXA nr. 1ANEXA nr. 2

Decizia CMR 14 din 28 .04.2017
privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină și aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale

Decizia nr. 9 din 28.02.2017 a BEX al CMR CTA
prinvind aplicarea art. 10 alin.(2) din “Regulamentul de pregatire prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pt.eteaua de asistenta medicala din 28.06.2007”

Decizie CMR nr. 22 din 16.12.2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

pdf-iconDecizie CMR nr. 24 din 25.09.2015
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al CMR nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii CMR şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

pdf-iconDecizie CMR nr. 1 din 02.02.2015
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

Decizie CMR nr. 5 din 15.07.2011
privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

Decizie CMR nr. 4 din 20.05.2011
privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale...

Decizia CMR nr. 3 din 28.04.2011
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România….

Decizia CMR nr. 2 din 25.02.2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România

Decizia CMR nr.17 din 10.12.2010
privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie
.

Decizie CMR nr. 6 din 30.04.2010
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizie CMR nr. 5 din 30.04.2010
privind înfiinţarea unei comisii de lucru
.

Decizia  CMR nr.4 din 12.03.2010
pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr.11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale

Decizia CMR nr. 6 din 12.06.2009
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr.11 din 04.09.2009
privind emiterea avizelor pt. infiintarea pctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
.

Decizia CMR  nr. 1 din 11.01. 2008
privind procedura intocmirii, validarii si publicarii pe site CMR a procesului verbal al sedintei Consiliului National  al CMR
.

Decizia CMR  nr. 2 din 11.1.2008
privind adoptarea unor declaraţii
.

Decizia CMR nr. 3 din 11.1.2008
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr. 4 din 22.02.2008
privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
Intrare in vigoare: 20.03.2008 cu o versiune consolidata in 09.03.2009

Decizia CMR nr. 5 din 18.04.2008
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr. 7 din 18.04.2008
privind completarea Deciziei nr.4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
.

Decizia CMR nr. 15 din 25.05.2007
privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani
.

Decizia CMR nr.8 din 28.07.2006
privind punerea in aplicare a unor dispozitii legale
.

Decizia CMR nr.6 din 28.07.2006
pt. modificarea Deciziei Consiliului National al CMR nr.67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a EMC, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de EMC
.

Decizia nr.3 din 16.06.2006
privind organizarea activitatii de acordare a avizelor anuale pt. prelungirea activitatii medicilor care au implinit varsta legala de pensionare
.

Decizia CNAS nr.98 din 05.02.2004
pt. aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj pt. solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
.

Decizia CNAS nr.721 din 26.08.2003
pt. aprobarea standardelor pt. acreditarea cabinetelor medicale