Hotarâri

 

Hotararea nr. 2 din 13.04.2021 a Consiliului Judetean al CMR Constanta
privind termenul de depunere al documentelor pentru eliberarea certificatului de membru si avizul de libera practica de la nivelul Colegiului Medicilor Constanta

Hotararea nr.4 din 12.04.2016 a Consiliului Judetean al CMR Constanta
privind aprobarea componentei Departamentelor si Comisiilor de lucru de la nivelul Colegiului Medicilor Constanta

Hotărârea CMR nr. 3/2016
Intrare in vigoare: 06.01.2017
pentru modificarea Hotărârii Adunării Generale Naţionale a CMR nr. 2/2012 privind adoptarea Statutului şi a Codului de Deontologie Medicală ale CMR

Hotărâre de Guvern nr. 68 din 01.02.2012
Intrare in vigoare: 07.02.2012
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.148/2008 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor

Hotărâre de Guvern nr. 324 din 19.03.2008
Intrare in vigoare: 01.04.2008
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008

Hotarârea de Guvern nr. 884 din 03.06.2004
privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale