Regulamente

….

Regulament CMR din 20.05.2011
electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină

 

Regulament CMR din 24.05.2011
de ordine interioara