Cotizatia de membru CMR

Conform Deciziei nr.5/18.04.2008 a CMR privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania s-au decis urmatoarele:

  • Majorarea cotizatiei pentru membrii C.M.R. care exercita profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic de la 20 RON/ lunar  la 30 RON/lunar;
  • Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii rezidenţi, precum şi medicii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfăşoară încă activitate medicală sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 RON pe lună.
  • Medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 RON.
  • Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează.
  • Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.
  • Prezenta decizie s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.373 din 15.05.2008 şi intră în vigoare începând cu data de 01 iunie 2008.

Plata cotizatiei se poate face direct la sediul Colegiul Medicilor din Judetul Constanta sau in conturile urmatoare:

Banca Transilvania Constanta
RO04BTRL01401205L92145XX

Libra Bank
COD IBAN: RO80BREL060021240RO11001