Decizii

….

Decizia nr. 9 din 28.02.2017 a BEX al CMR CTA
prinvind aplicarea art. 10 alin.(2) din “Regulamentul de pregatire prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pt.eteaua de asistenta medicala din 28.06.2007”

Decizie CMR nr. 22 din 16.12.2016
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

pdf-iconDecizie CMR nr. 24 din 25.09.2015
pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al CMR nr. 20/2015 privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2015-2019, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii CMR şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

pdf-iconDecizie CMR nr. 1 din 02.02.2015
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 9/2014 privind eliberarea Avizului de practică temporară/ocazională a profesiei pentru medicii străini

Decizie CMR nr. 5 din 15.07.2011
privind stabilirea datelor organizării alegerilor din mandatul 2012-2016, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea conducerii Colegiului Medicilor din România şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale

Decizie CMR nr. 4 din 20.05.2011
privind stabilirea datei organizării alegerilor pentru comisiile de disciplină, adoptarea Regulamentului electoral privind alegerea membrilor comisiilor de disciplină şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale...

Decizia CMR nr. 3 din 28.04.2011
pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2009 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România….

Decizia CMR nr. 2 din 25.02.2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor de specialitate ale Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România

Decizia CMR nr.17 din 10.12.2010
privind emiterea avizelor pentru înfiinţarea punctelor secundare de lucru în specialitatea medicină de familie
.

Decizie CMR nr. 6 din 30.04.2010
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizie CMR nr. 5 din 30.04.2010
privind înfiinţarea unei comisii de lucru
.

Decizia  CMR nr.4 din 12.03.2010
pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr.11/2009 privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale

Decizia CMR nr. 6 din 12.06.2009
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr.11 din 04.09.2009
privind emiterea avizelor pt. infiintarea pctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale
.

Decizia CMR  nr. 1 din 11.01. 2008
privind procedura intocmirii, validarii si publicarii pe site CMR a procesului verbal al sedintei Consiliului National  al CMR
.

Decizia CMR  nr. 2 din 11.1.2008
privind adoptarea unor declaraţii
.

Decizia CMR nr. 3 din 11.1.2008
privind componenţa comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr. 4 din 22.02.2008
privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare
Intrare in vigoare: 20.03.2008 cu o versiune consolidata in 09.03.2009

Decizia CMR nr. 5 din 18.04.2008
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România
.

Decizia CMR nr. 7 din 18.04.2008
privind completarea Deciziei nr.4/2008 privind continuarea activitatii medicale peste varsta legala de pensionare
.

Decizia CMR nr. 15 din 25.05.2007
privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani
.

Decizia CMR nr.8 din 28.07.2006
privind punerea in aplicare a unor dispozitii legale
.

Decizia CMR nr.6 din 28.07.2006
pt. modificarea Deciziei Consiliului National al CMR nr.67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor, a criteriilor si normelor de acreditare a EMC, precum si a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de EMC
.

Decizia nr.3 din 16.06.2006
privind organizarea activitatii de acordare a avizelor anuale pt. prelungirea activitatii medicilor care au implinit varsta legala de pensionare
.

Decizia CNAS nr.98 din 05.02.2004
pt. aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj pt. solutionarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale si casele de asigurari de sanatate.
.

Decizia CNAS nr.721 din 26.08.2003
pt. aprobarea standardelor pt. acreditarea cabinetelor medicale