Ordine

 

Ordinul MS nr. 153/2003 consolidate in 17.06.2020
pentru aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Ordinul MS nr. 533/2020
privind aprobarea planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19

Ordinul MS nr. 503/2020
privind modificare anexei la OMS nr.487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2

Ordinul MS nr. 489/2020
privind aprobarea modului de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici, cu infectii emergente si reemergente (AP-IE/RE)

Ordinul MS nr. 487/2020
pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul SARS-Cov-2
….

Ordinul  CNAS  nr. 352/2017
privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018.

Ordinul nr. 193/283/2017 MS, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora

Ordinul nr. 192/142/2017  Ministerului Sanatatii  si CNAS
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul MS şi al preşedintelui CNAS nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii.

Ordinul nr. 150/57/2017
pentru modificarea Ordinului MS şi al preşedintelui CNAS nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu/ fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică

 Ordinul CNAS nr. 27/2017
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui CNAS nr. 185/2015

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 94 din 01.02.2012
pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.059/2003 privind declararea nominală obligatorie şi evidenţa medicilor

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 93 din 01.02.2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.546/2011 privind aprobarea formularului-model pentru procesul-verbal de constatare a contravenţiilor utilizat în activitatea de control din domeniul sănătăţii publice

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1225 din 29.07.2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 1147 din 08.07.2011
privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 527 din 20.05.2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate
…. 

Ordinul CNAS  nr. 974 din 30.11.2010
privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă în procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1454 din 30.11.2010
privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialitatea geriatrie şi gerontologie.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1393 din 08.11.2011
privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară.

Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 1391 din 08.11.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea medicină internă
.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1390 din 08.11.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea cardiologie
.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1324 din 18.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea endocrinologie
.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1323 din 18.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea urologie


Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1322 din 18.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea reumatologie
,

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1284 din 05.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea otorinolaringologie
,

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1283 din 05.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialităţile psihiatrie şi psihiatrie pediatrica.
….

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1282 din 05.10.2010
privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea pneumologie
.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1159 din 31.08.2010
privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1162 din 31.08.2010
pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1163 din 31.08.2010
pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate ale căror prevederi se referă la dispozitive medicale

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1172 din 03.09.2010
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 426/2009 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1009 din 06.07.2010
privind acreditarea unităţilor sanitare care pot efectua activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.326 din 16.03.2009
privind infiintarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a comisiei nationale de transparenta

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1301 din 20.07.2007
pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale
.

Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1211 din 04.10.2006
pentru aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a comisiei naţionale, a subcomisiilor naţionale şi comisiilor de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare, a standardelor de evaluare, precum şi a normelor metodologice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare

Ordinul Ministerului Sanatatii  nr. 4260 din 13.07.2004
privind stabilirea specialitatilor înrudite, care pot fi obtinute ca a doua specialitate fără sustinerea concursului de rezidentiat

Ordinul Miniterului Sanatatii nr. 974 din 28.07.2004
pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat

Ordinul Ministerului Sanatatii 560 din 09.06.2003
pt. modificarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale aprobate prin Ordinul M.S. si familiei nr.153/2003

Ordinul Ministerului Sanatatii nr.153 din 26.02.2003
pt. aprobarea normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Ordin Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate nr. 470 din 11.05.2010
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

Ordin Ministerul Sănătăţii nr. 430 din 11.05.2010
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006