ANUNT MODIFICARE CUANTUM COTIZATIE 2024

Conform Deciziei nr.17/2023 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr.2/2019 privind stabilirea cuantumului cotizatiei de membru al Colegiului Medicilor din Romania s-au decis urmatoarele:

  • Majorarea cotizatiei pentru membrii C.M.R. care exercita profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic de la 50 RON/ lunar la 100 RON/lunar;
  • Cotizatia pentru medicii rezidenți rămâne 50 RON;
  • Prin excepţie de la prevederile art. 1, medicii care nu desfăşoară activitate medicală sunt obligaţi la plata unei cotizaţii în valoare de 5 RON pe lună.
  • Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează.
  • Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

 Prezenta decizie s-a publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I, nr.851 din 21 septembrie 2023 și intră in vigoare începțnd cu data de 1 ianuarie 2024.

Conturile în care se vireaza cotizatiile pentru Colegiul Medicilor din Constanta sunt:

  • RO80BREL060021240RO11001 – deschis la Libra Bank Sucursala Constanta
    și
  • RO04BTRL01401205L92145XX – deschis la Banca Transilvania Constanta


Comments are closed.